22 232 233
Poniedziałek - Piątek : 9:00- 17:00
Etap drugi

Druga faza projektu

Drugi etap naszego ambitnego projektu, oznaczony jako Etap II, obejmuje odcinek pozamiejski drogi ekspresowej. Rozciąga się on od punktu 84+937,50 km (granica miasta Kielc) do punktu 89+011,97 km w malowniczej miejscowości Cedzyna. Ten segment inwestycji zostanie zrealizowany w tradycyjnym systemie realizacji. W ramach tej fazy, przewiduje się budowę dwóch jezdni drogi ekspresowej S-74, które zostaną włączone do istniejącej drogi krajowej nr 74 w Cedzynie.

Szczegóły konstrukcyjne etapu II

Zakres pracy dla tego etapu obejmuje liczne, precyzyjnie zaplanowane roboty drogowe. Głównymi elementami są: budowa nowej drogi ekspresowej o długości 4,075 km, modernizacja dwóch dróg powiatowych i jednej drogi wewnętrznej, konstrukcja dziewięciu dróg dojazdowych niezbędnych dla obsługi terenów przyległych do inwestycji, budowa skrzyżowania typu rondo jednopasmowe w miejscowości Cedzyna, a także instalacja przepustów drogowych pełniących funkcje hydrologiczne, ekologiczne i mieszane.

Bezpieczeństwo i ochrona środowiska

Nie można zapominać o konieczności zapewnienia bezpieczeństwa ruchu na drodze. W związku z tym planujemy instalację barier ochronnych oraz osłon przeciwolśnieniowych. Dodatkowo, w celu zabezpieczenia terenu inwestycji, przewidujemy ogrodzenie całego obszaru drogi ekspresowej.

Realizacja kluczowych obiektów inżynierskich

Niezwykle istotnym elementem drugiego etapu jest budowa trzech kluczowych obiektów inżynierskich, w tym dwóch wiaduktów: WA-1 w km 85+421,46 i WD-2 w km 86+864,61, a także mostu MA-1 nad urokliwą rzeką Lubrzanką.

Zabezpieczenie infrastruktury technicznej i ochrona środowiska

Zatroszczyliśmy się również o urządzenia ochrony środowiska, co jest niezbędne przy tak obszernej inwestycji. W związku z tym planowana jest gruntowna przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej.

Nowa struktura ruchu drogowego w Cedzynie

Kluczowym punktem drugiego etapu jest również wprowadzenie nowej struktury ruchu drogowego w Cedzynie. W miejscu włączenia nowo powstałej drogi ekspresowej S-74 do drogi krajowej Nr 74 powstanie rondo jednopasowe, co znacząco poprawi wydajność ruchu w tym obszarze.

Specyfikacja techniczna drogi dla etapu II:

NR PARAMETR CHARAKTERYSTYKA
1 Klasa drogi S
2 Prędkość Projektowa 100 km/h
3 Prędkość Miarodajna 110 km/h
4 Obciążenie nawierzchni 115 kN/oś
5 Kategoria obciążenia ruchem KR 5
6 Skrajnia pionowa 4,70 m
7 Pasy ruchu 2 x 3,50 m
8 Pas awaryjny 2,50 m
9 Pas dzielący 4,00 m
10 Obustronne opaski wewn. bitumiczne 2 x 0,50 m
11 Szerokość pobocza gruntowego za pasem awaryjnym z barierą 1,25 m
12 Szerokość pobocza gruntowego na odcinku oświetlonym min. 1,75 m
12 Szerokość pobocza gruntowego na odcinku oświetlonym ekranów i barier min. 2,50 m
13 Klasa obciążenia obiektów inż. A

Podsumowanie specyfikacji technicznej drogi dla etapu II przedstawia się następująco:

Droga ta jest klasyfikowana jako droga klasy S, co wskazuje na to, że jest to droga ekspresowa. Jest zaprojektowana z prędkością projektową wynoszącą 100 km/h, podczas gdy prędkość miarodajna, czyli ta, która uwzględnia różne warunki drogowe i ruchu, wynosi 110 km/h.

Obciążenie nawierzchni tej drogi wynosi 115 kN na oś, co świadczy o jej zdolności do wytrzymania znacznych obciążeń. Kategoria obciążenia ruchem dla tej drogi to KR 5, co sugeruje, że droga ta jest przystosowana do obsługi dużego ruchu pojazdów.

Droga ta jest projektowana z pasami ruchu o szerokości 2 x 3,50 m, pasem awaryjnym o szerokości 2,50 m oraz pasem dzielącym o szerokości 4,00 m. Istnieją również obustronne opaski bitumiczne o szerokości 2 x 0,50 m. Skrajnia pionowa wynosi 4,70 m, co pozwala na swobodne przemieszczanie się pojazdów o większych wymiarach pionowych.

Dodatkowo, droga ta ma zdefiniowane szerokości pobocza gruntowego: 1,25 m za pasem awaryjnym z barierą, min. 1,75 m na odcinku oświetlonym, oraz min. 2,50 m na odcinku oświetlonym ekranów i barier.

Droga ta jest zaprojektowana z uwzględnieniem klasy obciążenia obiektów inżynierskich klasy A, co oznacza, że infrastruktura inżynierska wzdłuż tej drogi jest projektowana do wytrzymania znacznych obciążeń.