22 232 233
Poniedziałek - Piątek : 9:00- 17:00
Odcinek miejski

Pierwsza faza projektu

Pierwsza faza projektu, oznaczona jako Etap I, zostanie realizowana w oparciu o interaktywny model działania o nazwie "Zaprojektuj i Wybuduj". Podstawą tego modelu jest ścisła współpraca pomiędzy projektantem a wykonawcą, co ma na celu efektywne i zgodne z planem realizowanie działań na każdym etapie budowy. Etap I obejmuje istotne przekształcenia w zakresie parametrów drogi krajowej nr 74, aby dopasować je do standardów drogi ekspresowej. Zmiany te zostaną zastosowane na odcinku począwszy od skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulicą Świętokrzyską oznaczonego jako km 82+470,70, a kończąc na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 73 (DK73) oznaczonym jako km 83+000.

Rozwój infrastruktury drogowej

Dodatkowo, w ramach tego etapu, przewiduje się budowę strategicznego węzła drogowego na skrzyżowaniu nowej drogi ekspresowej S-74 z DK73 w punkcie oznaczonym jako km 83+000. Węzeł ten będzie stanowił istotne połączenie między różnymi drogami, umożliwiając płynną komunikację. Kontynuując pracę na tej samej drodze ekspresowej S-74, planowany jest dalszy rozwój, który ma na celu prowadzenie tej arterii od wspomnianego węzła drogowego w km 83+000 do granicy miasta Kielce i Gminy Masłów w punkcie oznaczonym jako km 84+937,50.

Budowa obiektów inżynierskich

Biorąc pod uwagę potrzeby społeczności lokalnej, Etap I projektu zakłada również budowę trzech kluczowych obiektów inżynierskich, które mają na celu ułatwienie komunikacji oraz poprawę bezpieczeństwa. Wśród tych obiektów znajduje się kładka dla pieszych oznaczona jako KŁ-1 w km 82+577,86, umożliwiająca bezpieczne i wygodne przemieszczanie się pieszym. Ponadto, na skrzyżowaniu drogi S-74 z DK73 w km 83+000 zostanie zbudowany tunel oznaczony jako TS-1. Tunel ten zapewni płynny przepływ ruchu, minimalizując jednocześnie potencjalne zakłócenia dla innych uczestników ruchu drogowego. Ostatnim z zaplanowanych obiektów jest wiadukt oznaczony jako WD-1 w km 83+512,50, który stanowić będzie niezastąpiony element infrastruktury, umożliwiający skomunikowanie różnych odcinków drogi.

Zabezpieczenia środowiskowe i bezpieczeństwo

Nie można jednak zapominać, że taka skomplikowana inwestycja drogowa, jaką jest ten projekt, wymaga także uwzględnienia i zastosowania wielu urządzeń towarzyszących. W ramach Etapu I przewiduje się budowę urządzeń ochrony środowiska, które mają na celu minimalizację potencjalnego wpływu budowy na otaczające środowisko. Uwzględniając kwestię bezpieczeństwa ruchu, planowane jest także wdrożenie odpowiednich urządzeń, które mają na celu zapewnienie jak najbezpieczniejszych warunków dla wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Przebudowa infrastruktury technicznej

Równocześnie z pracami budowlanymi konieczna będzie gruntowna przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej, w tym systemów kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, sieci energetycznej zarówno niskiego jak i średniego napięcia, sieci telekomunikacyjnej oraz sieci centralnego ogrzewania. Te działania są niezbędne, aby zapewnić, że nowa infrastruktura drogowa będzie w pełni zintegrowana z istniejącymi systemami i będzie mogła funkcjonować bez zakłóceń. Dbałość o każdy detal i holistyczne podejście do projektu zapewnia, że finalny produkt będzie służył społeczności na najwyższym poziomie, oferując najwyższe standardy jakości, bezpieczeństwa i efektywności.

Unikalna reprezentacja danych technicznych drogi ekspresowej S74 na odcinku miejskim od Kielce do Cedzyny:

Podstawowe dane techniczne Wartość
Klasa drogi S
Prędkość Projektowa 80 km/h
Prędkość Miarodajna 90 km/h
Obciążenie nawierzchni 115 kN/oś
Kategoria obciążenia ruchem KR 5
Skrajnia pionowa 4,70 m
Pasy ruchu 2 x 3,50 m
Pas awaryjny 2,50 m
Pas dzielący 4,00 m
Obustronne opaski wewnętrzne bitumiczne 2 x 0,50 m
Klasa obciążenia obiektów inżynierskich A