22 232 233
Poniedziałek - Piątek : 9:00- 17:00
Informacje ogólne

Poznaj informacje o inwestycji

Zaadaptowanie odcinka miejskiego drogi krajowej numer 74 tak, aby spełniał on wymogi techniczne drogi ekspresowej, obejmującym obszar od punktu oznaczonego jako KM 82+240,70 aż do KM 84+937,50, a następnie realizacja budowy drogi ekspresowej S-74 na odcinku ciągnącym się od granicy administracyjnej miasta Kielce do miejscowości Cedzyna. To włączenie będzie mieć miejsce do istniejącej drogi krajowej nr 74 w Cedzynie, zaczynając od punktu KM 84+937,50 i ciągnąc się aż do KM 89+011,97.

Wartość inwestycji

Kwota, która została ustalona jako wartość prac w umowie, wynosi brutto 286.207.969,23 złotych polskich. Projekt jest kandydatem do uzyskania wsparcia finansowego z funduszy Unii Europejskiej, z ramienia Programu „Infrastruktura i Środowisko". Implementacja zawartej umowy jest zgodna z procedurami opisanymi w Warunkach Kontraktu FIDIC (wydanie z roku 1999).

Zgodnie z dyrektywami Inżyniera Kontraktu, prace budowlane na tym projekcie zostały zainicjowane dnia 24.05.2009. Według harmonogramu, okres realizacji prac jest zaplanowany na 30 miesięcy, licząc od Daty Rozpoczęcia Robót.

Przebieg trasy

Nowy wylot drogi ekspresowej numer 74 z Kielc do Cedzyny, prowadzący w kierunku miast Lublin i Rzeszów, będzie miał prawie 7 kilometrów (w granicach miasta - 2,7 km, za granicami Kielc – 4,1 km). Założeniem tego przedsięwzięcia jest wybudowanie węzła drogowego z tunelem w ciągu ulicy Świętokrzyskiej, będącej jednocześnie częścią drogi numer 74, który będzie przebiegał pod Aleją Solidarności - czyli drogą krajową numer 73. Projekt obejmuje również budowę nowej drogi dwujezdniowej, która będzie stanowić przedłużenie ulicy Świętokrzyskiej w kierunku Cedzyny. Cały wschodni wylot będzie spełniał parametry drogi ekspresowej, dlatego na tym odcinku nie przewiduje się skrzyżowań jednopoziomowych. W ramach inwestycji powstaną również takie elementy jak: kładka dla pieszych nad ulicą Świętokrzyską, wiadukt nad drogą 74 łączący ulicę Żniwną z Akademią Świętokrzyską, wiadukt w ciągu drogi 74 nad drogą powiatową do Woli Kopcowej, wiadukt w ciągu drogi gminnej, która stanowi dojazd do pól, nad drogą 74, most na rzece Lubrzance oraz rondo w Cedzynie, będące punktem połączenia nowego wylotu z istniejącą drogą numer 74. Odcinek miejski wschodniego wylotu realizowany jest w systemie "zaprojektuj i zbuduj", czyli jeden wykonawca tworzy projekt, a następnie go realizuje. Odcinek pozamiejski został zaprojektowany przez Transprojekt Warszawa.

Atrakcje na trasie

Kluczowym i najbardziej interesującym elementem inwestycji jest rondo z tunelem w ciągu ulicy Świętokrzyskiej, czyli drogi S-74, które przebiegać będzie pod Aleją Solidarności (drogą krajową nr 73). W połowie odcinka między ul. Warszawską a al. Solidarności, droga S-74 będzie schodziła w głąb terenu, między projektowanymi murami oporowymi na długości 350 metrów, przechodząc następnie do projektowanego tunelu o głębokości 6,5 metra. Projektowany tunel będzie miał długość 92 metry. Wyjście z tunelu będzie znajdować się między murami oporowymi na długości 320 metrów. Między murami oporowymi i pod tunelem przebiegać będą dwie niezależne jezdnie.

Problemy z podłożem

Podłoże na którym będzie projektowana droga składa się głównie z gruntów wysadzinowych o grupie nośności G3 – G4. Są to piaski gliniaste, gliny piaszczyste i iły. Takie warunki stwarzają problemy, zwłaszcza podczas intensywnych lub długotrwałych opadów. W takich przypadkach przewiduje się osuszanie gruntów poprzez ich stabilizację za pomocą wapna, co umożliwi prawidłowe zagęszczenie i zapewnienie odpowiedniej nośności podłoża. Ponadto, projekt zakłada poprawienie właściwości nośnych istniejącego podłoża do grupy nośności G1, poprzez nałożenie warstwy gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 Mpa, a dopiero na tak przygotowanym podłożu zostaną wykonane kolejne warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Z uwagi na złe warunki gruntowe, na obiektach mostowych podpory zostaną posadowione na palach wielkośrednicowych wierconych.